Het ontstaan van Schietsportvereniging NOCONI.


Vijf mensen die elkaar van de schietsport kenden, vonden het tijd worden om zelf een schietsportvereniging op te richten. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Er moest veel geregeld worden zoals ruimte bij de SISL (Stichting Indoor Schieten Leeuwarden). Op zaterdagmiddag was er ruimte en nadat de huurprijs was vastgesteld, hebben we daar gebruik van gemaakt.

De kogel was door de kerk, de eerste stap was gezet. Hierna moesten we naar de notaris om de statuten en dergelijke vast te leggen. Er moest ook een bestuur gevormd worden, een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en 2 bijzitters. Dat was niet moeilijk dus, 5 mensen, 5 functies. Het bedenken van een naam was echter wel moeilijk. Vele namen passeerden de revue, maar uiteindelijk kwam er iemand met het idee om de vereniging NOCONI te noemen, wat "Rijzende Stam" betekende. We begonnen tenslotte met niets en het was de bedoeling te groeien tot een volwaardige vereniging met een respectabel aantal leden.

Toen dat allemaal vastgesteld was moest er nog een probleem worden opgelost, namelijk geld voor verenigingswapens waarmee de leden konden schieten. Donateurs moesten er komen, dat zou wat extra geld in het laadje brengen. Zij werden gevonden in de partners van twee van de bestuursleden. Aspirant schutters moesten schieten met de wapens van de mensen die reeds lid waren en een eigen wapen bezaten. Voor zowel de leden als de vereniging was dat geen probleem.

Op zaterdagmiddag 14 Juli 1990 ging de deur open voor de sportschutters. NOCONI was een feit! Binnen 6 maanden had NOCONI 24 leden die met veel enthousiastme de vereniging bezochten.

Sinds 2008 is Noconi KNSA gecertificeerd met een

NOCONI is een vereniging van en voor verschillende mensen die de schietsport beoefenen en kent inmiddels zijn up's en down's. Er wordt veel plezier gemaakt maar... Ook een traan moet af en toe worden weggepinkt.